En plattform för kommunikation och visualisering

Wagner Wayfinder är en digital orienteringskarta som era besökare och personal använder för att lokalisera exakt vad de letar efter. Kartan över era byggnader är uppbyggd av 3D modeller, vilket skapar en fullständigt interaktiv och pedagogisk plattform för kommunikation och visualisering.

WagnerGuide används av bibliotek, sjukhus och skolor för att erbjuda besökare och personal lättillgänglig information, vägvisning samt enkel tillgång till andra system som används av organisationen, genom integrationer mot guiden. Wagner Wayfinder är ett webbaserat verktyg som är plattformsoberoende och kan kopplas till externa system som bibliotekskataloger och rumsbokningssystem med mera.

Våra kartor

Snabb uppstart

Att bli kund är enkelt

Ni förser oss med den information och de våningsplan ni vill inkludera i er digitala orienteringskarta. Vi designar sedan kartan i dialog med er och säkerställer på så sätt att den möter alla era krav och önskemål, samtidigt som en porträtterar verkligheten korrekt.

Lätt att redigera

Ni bestämmer själva innehållet

Wagner Wayfinder levereras med en standard setup. Ni kan enkelt anpassa innehållet med loggor, menyer och 3D objekt så det passar er organisation och era användare. Med vårt simpla redigeringsverktyg kan era kartor alltid vara uppdaterade med relevant information.

Plattformsoberoende

Wagner Wayfinder fungerar överallt

Wagner Wayfinder är fullständigt molnbaserat och fungerar på datorer, smartphones, läsplattor och i kiosker. Det är även helt plattformsoberoende genom användandet av WebGL2 teknologi som tillåter realtidsanimationer i alla moderna webbläsare.

Integrationsmöjligheter med bibliotekskataloger och bokningssystem

WagnerGuide är byggt med andra system i åtanke. Det finns breda möjligheter att integrera er WagnerGuide med andra system ni använder, exempelvis bibliotekskataloger, hemsidor och bokningssystem. Med WagnerGuide integrerat mot bibliotekskatalogen kan studenter och besökare få tillgång till kartan direkt från katalogen, och se exakt på vilken hylla boken de letar efter finns.

Orienteringskartan förenklar kommunikationen både externt och internt

Våra kunder använder WagnerGuide i olika syften.  Många har den som publik orienteringskarta åt sina besökare, för att förenkla för allmänheten. WagnerGuide används även för internt bruk inom olika organisationer. Vi har sjukhus som med sin WagnerGuide skickar ut meddelanden till medarbetare om vart de behöver befinna sig vid specifika händelser, och om aktuella driftinformation som berör personalen. På så sätt får organisationen ett verktyg för att enkelt kommunicera realtidsinformation som kan vara avgörande för att kunna säkerställa effektivitet och kvalitet för sin verksamhet.

Testa orienteringskartorna i olika miljöer

WagnerGuide är ett webbaserat verktyg som är plattformsoberoende som kan kopplas till externa system som bibliotekskataloger och rumsbokningssystem.

Intresserad av att veta mer?

Vi vet av erfarenhet att organisationer har olika krav, därför bokar vi gärna in ett förutsättningslöst onlinemöte där vi visar plattformen och hur den kan anpassas för att stödja er verksamhet.

© Integritetspolicy