Vägvisning åt museibesökaren

En pedagogisk vägledning är nödvändig för att besökaren skall kunna ta del av så mycket som möjligt av museets utbud. Vi analyserar informationsbehovet. Vi skapar en naturlig och användarvänlig informationsstruktur bestående av webbaserade digitala vägvisarprogram, pedagogiska orienteringskartor och skyltprogram. Rätt använda ger dessa verktyg en förbättrad tillgänglighet, ett ökat flöde och en växande ström av självständiga besökare. Ni får en mer rationell besökshantering! 

Nyckelord

Enkelt, pedagogiskt, tillgängligt, redigerbart!

Museum

Några av våra kunder

  • Nationalmuseet Stockholm

  • Naturhistoriska Riksmuseet Stockholm

  • Länsmuseet Gävleborg

  • Tre museer i ett Stockholm

Intresserad av att veta mer?

Vi vet av erfarenhet att organisationer har olika krav, därför bokar vi gärna in ett förutsättningslöst onlinemöte där vi visar plattformen och hur den kan anpassas för att stödja er verksamhet.

© Integritetspolicy